Læs venligst instruktion forneden

English: Please read all instructions down below

Kære Kirke

Det er svære tider vi står i, smittetrykket er stadigvæk højt og vi er alle berørt af denne pandemi. Vi har valgt at holde fast i gudstjeneste om søndagen. Da vi mener vi kan forsamles under trygge omstændigheder og har faciliteterne til dette. Vi tror også det er vigtigt i denne tid, at vi søger hjælp hos Herren. ’Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber.’ Salme 121 vers 1 – 2  

Vi vil fra søndag d. 24/1 have to gudstjenester om søndagen. På grund af plads og restriktioner er det kun muligt at deltage på en gudstjeneste. Hver gudstjeneste vil vare en halv time og følge gældende restriktioner. Bemærk venligst ændring i tid. 

Familie gudstjeneste kl. 10.00 – 10.30  

Denne gudstjeneste vil være henvendt til børnefamilier, det vil komme til udtryk i sang og prædiken. 

Gudstjeneste kl. 11.30 – 12.00

Denne gudstjeneste vil være henvendt til unge og voksne, det vil ligeledes komme til udtryk i sang og prædiken. 


Har du spørgsmål til ovenstående kontakt venligst Sam på sam@pinsekirken-esbjerg.dk eller ring på tlf.nr 29867770

Kærlig hilsen lederteamet

Dear Church

These are difficult times we are in, the pressure of covid is still high and we are all affected by this pandemic. We have chosen to hold on to our Sunday service and prayer on Monday night. As we believe we can assemble under safe conditions and have the facilities for this. We also believe it is important in this time that we seek help from the Lord. ‘I raise my eyes to the mountains, where does my help come from? My help comes from the Lord, the Maker of heaven and earth. ‘Psalm 121 verses 1-2 

From Sunday 24/1 we will have two services on Sunday. Due to space and restrictions, it is only possible to attend a church service. Each service will be half an hour and follow current restrictions. Please note change in time.

Family service at 10.00 – 10.30

This service will be aimed at families with children, it will be expressed in song and sermon.

Service at 11.30 – 12.00

This service will be aimed at young people and adults, it will also be expressed in song and sermon.

If you have questions about the above, please contact Sam at: sam@pinsekirken-esbjerg.dk or call tel. No. 29867770

Kind regards from the ledsership team

Kontakt:
E-mail:info@pinsekirken-esbjerg.dk

Telefon: 29867770

Bankkonto Nykredit Bank: 
Reg.: 8117
Konto: 0003616570

Mobilepay:
90 99 97

Adresse:
Pinsekirken Esbjerg
Bjarkesgade 2 – 6700 Esbjerg

Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Tak fordi du besøger denne hjemmeside.

Dennne hjemmeside er under opbygning

Se Videoer fra kirken

Ole Høgsbro Damsgård Madsen Taler (06.12.2020)

Tro, Håb & Kærlighed

Talen handler om det, leve i tro, håb og kærlighed. Ole kommer ind på, hvordan vi kan se Guds frelse kommer til syne i hærlighed her i disse dage. Ole har været været præst og leder i vores menighed i de foregående år. Han var tilbage den dag for at holde denne tale som du her kan se og gense på video. 

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #1

– af Sam Michaelsen

Den 01.04.2020

Denne video er indledningen på en lille serie til inspiration i disse tider. Jeg vil hen over de næste dage lægge lidt videoer over emnet ‘ringeagt ikke din ørken’ Håber de bliver til velsignelse.

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #2

– af Sam Michaelsen

Den 02.04.2020

Fortsættelsen i vores lille prædiken serie under overskriften ‘Ringeagt ikke din ørken. Ørkenen er et sted af tilflugt, stilhed og et mødested 😉

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #3

– af Sam Michaelsen

Den 04.04.2020

Så kommer den sidste del i serien under overskriften ‘Ringeagt ikke din ørken’ God fornøjelse. 

Gense videoer fra Pinsekirken Esbjerg

 

Vi har samlet en række videoer fra foregående event i Pinsekirken og hilsner fra medlemmerne.

God fornøjelse 🙂

Hvad søger du?

Børn

Hver søndag har vi børnekirke for alle børn i alderen 3-13 år. Børnekirken er et skræddersyet tilbud til børn da de er vigtige for os. En gruppe dygtige medarbejdere er klar hver søndag til at lave kirke i børnehøjde.

Unge

Onsdage kl. 19:00 Fedt fællesskab for unge der tror på Jesus Revive er en åben ungdomsgruppe med unge mennesker som vil vide mere om Gud. Vi mødes hver onsdag kl. 19.00 for at stå sammen i troen på Gud, bede og ikke mindst hygge os og have det sjovt.

International Activities

Saturday

Please contact Atula Masa for more info.

More information later

Besøg os

16/05/2021
  • 10:00

    Børnegudstjeneste v. Charlotte Olin Olsen

  • 11:30

    Gudstjeneste v. Sam Michaelsen

17/05/2021
  • 19:00

    Mandags gudstjeneste v. Knud Nødeskov

Kontakt os

E-mail:info@pinsekirken-esbjerg.dk

Pinsekirken Esbjerg

Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Tak fordi du besøger denne hjemmeside.

Dennne hjemmeside er under opbygning

Velkommen i Pinsekirken

Hvem er vi?

Vi er en karismatisk frikirke bestående af mennesker fra mange nationer og baggrunde.

Vision

At være en multietnisk menighed, som forkynder evangeliet med kraft, passion og glæde og er et eksempel i efterfølgelse af Kristus.

Vi tilbyder

Du er velkommen til helt uforpligtende at besøge en af vore søndags gudstjenester.

Du kan forvente

Her vil du opleve at komme ind i en stærk åndelig atmosfære, være med til at synge glade sange og lytte til udfordrende forkyndelse.

Tilmelding til fælles email fra kirken

Modtag emails med vigtige meddelselser og opdateringer fra kirken.

Du er nu tilmeldt til fælles email fra kirken! Mange tak

Share This