Læs venligst instruktion forneden

English: Please read all instructions down below

Kære kirke
Vi ændrer lidt i opsætningen i salen. Det betyder at det ikke længere er nødvendigt at du tilmelder dig og din familie.

Retningslinjer for deltagelse ved gudstjeneste i Pinsekirken Esbjerg. 

Søndagen:

 • Ved ankomst til kirken, må du gerne være opmærksom på at holde afstand, ved indgangen og på vej ind i salen.
 • Når du kommer ind i salen, finder du dig en plads.
 • Er du den første der sætter dig, på en række, må du gerne sætte dig inderst eller i midten.
 • Når du har sat dig, skal der være tre stole til den nærmeste, med mindre det er et familiemedlem eller en fra samme husstand.
 • Husk at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Host eller nys i dit ærme – ikke i dine hænder
 • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt

Børnekirke.

 • Vi har i denne tid ikke børnekirke.
 • Vi anbefaler at børn, som ikke kan deltage i en hel gudstjeneste, benytter kirkens legeplads. (Husk tøj til vejret)
 • Der vil være 2-3 børnemedarbejdere til rådighed på legepladsen.
 • Det er dog på eget ansvar at dit barn er på legepladsen.
 • Er du syg skal du blive hjemme. 
 • Vi forbeholder os ret til at afvise dig ved døren, ved evt. Sygdom.

Dear Church:
We change a little in the setup in the hall. This means that you no longer need to sign up, before coming to church.

Please read below ?

Sunday:

 • When you arrive at the church, please keep your distance at the entrance to church.
 • When you enter the hall, please find a seat.
 • If you are the first to sit on a row, you may want to sit all the way to the wall or in the middle.
 • Once you are seated, there should be three chairs from the nearest person, unless it is a family member or one from the same household.
 • Remember to comply with the recommendations of the health authorities.
  Wash your hands frequently or use hand gel.
 • Cough or sneeze in your sleeve – not in your hands.
 • Avoid handshakes and hugs – limit physical contact

Children’s church:

 • We do not have children’s church in this time
 • We recommend that children who cannot attend a full service use the church’s playground. (Remember clothes for the weather)
 • There will be 2-3 child workers available at the playground.
 • However, it is your own responsibility that your child is in the playground.

If you are ill, you must stay home:

 • We reserve the right to reject you at the door, if you show sign of sickness.

Kontakt:
E-mail:info@pinsekirken-esbjerg.dk

Bankkonto Nykredit Bank: 
Reg.: 8117
Konto: 0003616570

Mobilepay:
90 99 97

Adresse:
Pinsekirken Esbjerg
Bjarkesgade 2 – 6700 Esbjerg

Pinsekirken Esbjerg

Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Tak fordi du besøger denne hjemmeside.

Dennne hjemmeside er under opbygning

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #1

– af Sam Michaelsen

Den 01.04.2020

Denne video er indledningen på en lille serie til inspiration i disse tider. Jeg vil hen over de næste dage lægge lidt videoer over emnet ‘ringeagt ikke din ørken’ Håber de bliver til velsignelse.

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #2

– af Sam Michaelsen

Den 02.04.2020

Fortsættelsen i vores lille prædiken serie under overskriften ‘Ringeagt ikke din ørken. Ørkenen er et sted af tilflugt, stilhed og et mødested 😉

Miniprædiken: Ringeagt Ikke Din Ørken – Del #3

– af Sam Michaelsen

Den 04.04.2020

Så kommer den sidste del i serien under overskriften ‘Ringeagt ikke din ørken’ God fornøjelse. 

Gense videoer fra Pinsekirken Esbjerg

 

Vi har samlet en række videoer fra foregående event i Pinsekirken og hilsner fra medlemmerne.

God fornøjelse 🙂

Hvad søger du?

Børn

Hver søndag har vi børnekirke for alle børn i alderen 3-13 år. Børnekirken er et skræddersyet tilbud til børn da de er vigtige for os. En gruppe dygtige medarbejdere er klar hver søndag til at lave kirke i børnehøjde.

Unge

Onsdage kl. 19:00 Fedt fællesskab for unge der tror på Jesus Revive er en åben ungdomsgruppe med unge mennesker som vil vide mere om Gud. Vi mødes hver onsdag kl. 19.00 for at stå sammen i troen på Gud, bede og ikke mindst hygge os og have det sjovt.

International Activities

Saturday

Please contact Atula Masa for more info.

More information later

Besøg os

21/10/2020
 • 19:00

  Ungdomsmøde

24/10/2020
 • 17:00

  International Fellowship

25/10/2020
 • 10:30

  Gudstjeneste v. Jarle Tangstad

 • 14:00

  Burmesisk gudstjeneste. Zomi Christian fellowship

26/10/2020
 • 19:00

  Bibelskole v. Agnes Jessen

Kontakt os

E-mail:info@pinsekirken-esbjerg.dk

Den 25.03.2020

Efeserbrevet 6:18 Kolossenserbrevet 4:2 Filliperbrevet 4:4

Bøn, glæde og Guds fred 😉

Find tid til at søge Herren..

 

Pinsekirken Esbjerg

Bjarkesgade 2, 6700 Esbjerg

Tak fordi du besøger denne hjemmeside.

Dennne hjemmeside er under opbygning

Velkommen i Pinsekirken

Hvem er vi?

Vi er en karismatisk frikirke bestående af mennesker fra mange nationer og baggrunde.

Vision

At være en multietnisk menighed, som forkynder evangeliet med kraft, passion og glæde og er et eksempel i efterfølgelse af Kristus.

Vi tilbyder

Du er velkommen til helt uforpligtende at besøge en af vore søndags gudstjenester.

Du kan forvente

Her vil du opleve at komme ind i en stærk åndelig atmosfære, være med til at synge glade sange og lytte til udfordrende forkyndelse.

Tilmelding til fælles email fra kirken

Modtag emails med vigtige meddelselser og opdateringer fra kirken.

Du er nu tilmeldt til fælles email fra kirken! Mange tak

Share This