Helbredelse

Helbredelse.

Helbredelse var en stor del af Jesu offentlige tjeneste her på jorden. Inden han blev taget op til himlen, sagde han bla. ”Og disse tegn skal følge dem, der tror: I mit navn skal de uddrive dæmoner, de skal tale med nye tunger, og de skal tage på slanger med deres hænder, og drikker de dødbringende gift, skal det ikke skade dem; de skal lægge hænderne på syge, så de bliver raske.” Markusevangelium kap. 16 vers 17-18. Dette løfte gælder også i dag. Jesus tilvejebragte både frelse og helbredelse, da han døde på Golgata kors. Profeten Esajas siger det således: ”Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans sår blev vi helbredt.” Esajas kap. 53 vers4-5. Der er mange, som i dag oplever guddommelig helbredelse. Særlig i den 3. verden, hvor tilgangen til kristendommen er enorm, følger helbredelser ofte i kølvandet på forkyndelsen af evangeliet. Men også herhjemme og  i vores egen menighed oplever vi, at mennesker bliver helbredt som svar på bøn.

 

Har du brug for helbredelse, og ønsker at vi skal bede for dig, kan du kontakte os på nedenstående tlf/email.

Share This