Helbredelsesmøderne med Hans Berntsen for 2019 er nu planlagt til lørdag d. 1. juni kl. 14.00 og lørdag d. 2. november kl. 14.00

Hans har i over 30 år rejst rundt i Danmark og bedt for syge mennesker og set hundredevis af mennesker blive helbredt ved Guds kraft.

link til Mission Danmarks egen hjemmeside
Share This