Helligåndens dåb

Dåb i Helligånden.

Løftet og den første Pinsedag.

Udtrykket:”Dåb i Helligånden” er hentet fra bl.a. Matthæusevangeliet, hvor Johannes Døber siger: ”Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild.” Kap. 3 vers 11.
Dette løfte gentages af Jesus umiddelbart inden, han forlader denne jord for at tage tilbage til sin far i Himlen: ”Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer og I skal være mine vidner………..” Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 8.
På Pinsedagens fest – 10 dage efter at Jesus havde givet ovenstående løfte –  blev 120 af disciplene fyldt med Helligånden og begyndte at tale på et andet sprog, selv om de alle var fra Galilæa i Israel. Dette betød, at de mange forskellige folkeslag, som var repræsenteret i Jerusalem ved denne fest, forstod hvad der blev forkyndt. Denne begivenhed satte skub i forkyndelsen af evangeliet, og på den første pinsedag kom 3000 mennesker til tro på Jesus. Disciplene havde i sandhed fået kraft til at være vidner.

Hvad er dåb i Helligånden?

Helligåndens dåb er først og fremmest kraft til at leve det kristne liv i tjeneste for Jesus Kristus. Ved denne oplevelse bliver Bibelen mere nærværende, og det åndelige bliver levende. Tungetalen er en gave, som gør os i stand til at tale et sprog, vi ikke selv forstår. Det er et bønnesprog, hvor vi taler hemmeligheder med Gud. 1.Korinther kap. 14 vers 2. Dette giver bønnen en helt ny dimension.
Ud over dette, giver denne oplevelse mulighed for at erfare Åndens gaver, som er omtalt i  1. Korinther kap. 12 vers 1-11.

Vi kan blive døbt med Helligånden i dag!

Bibelens løfter var ikke kun for dem, der levede på Bibelens tid, men de er også for os, som lever i dag. Apostlen Paulus siger i 2. Korinther brev kap. 1 vers 20: ”for alle Guds løfter har fået deres ja i ham……”. Jesus står bag Bibelens løfter, så du og jeg også kan opleve Helligåndens dåb. Du modtager Helligåndens dåb som svar på bøn.
Lad os se på nogle af Bibelens løfter omkring dette: “Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!” Lukasevangelium kap. 11 vers 13.
Det næste eksempel er taget fra Apostlenes Gerninger, hvor Peter og Johannes sendes til Samaria, hvor Filip har forkyndt evangeliet. ”De lagde så hænderne på dem, og de fik Helligånden”. Apostlenes Gerninger kap. 8 vers 17.
Vi ser, at Helligånden modtages ved såvel bøn som håndspålæggelse. Hvis du har en længsel efter at tjene Jesus Kristus på en stærkere måde, så bed Jesus om at døbe dig med Helligånden eller opsøg en menighed, som tror på denne sandhed, og få nogle af lederne til at lægge hænderne på dig og bede for dig.

Share This