Her kan du læse julens budskab. 

Gal. 4:4 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, v5  for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.   Når vi nu igen skal til at fejre jul, vil vore tanker gå til Betlehem til kryppen vor Guds søn Jesus Kristus lod sig føde. Dette skete i tidens fylde. På det bestemte tidspunkt i historien, som Gud havde bestemt. Det der er interessant i det ovennævnte skriftsted er, at Jesus Guds søn mere end lod sig føde. Han var sendt. Dette mysterium er det værd at grunde over i denne jul. Dette fortjener ikke bare overfladiske tanker, men snarere en bøn til Gud om åbenbaring. Hvad betyder det at Jesus blev sendt, samtidigt med at han blev født som en baby i Betlehem? Der står om jesu moder Maria, at da hun havde født Jesus i en stald i Betlehem, og hyrderne fra marken havde besøgt dem i stalden gemte hun de ord de hyrderne havde bragt og grundede over dem Jeg vil opfordre dig i denne jul til at bede Gud give dig en åbenbaring af hvem Jesus Kristus er og grunde over det.     Luk. 2:8og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem;v19  men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.   Den evige Gud lod sig føde. Han var i sin himmelske herlighed, men forlod denne for en tid for at blive menneske som dig og mig. For at kunne identificere sig med vore livsvilkår. For at vise os hvad det vil sige at være menneske og hvad formål menneskelivet har. Der står om Jesus at han gav afkald på sin himmelske herlighed for at blive en tjener.     Fil. 2v6  “han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, v7  men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;”   Formålet med menneskelivet er ifølge Jesus at tjene andre mennesker. Det var også det Han brugte sin tid til, da han blev voksen og vandrede rundt på Israels støvede veje og mødte mennesker. Han helbredte de syge, udfriede de besatte, gav de fortrykte deres selvværd tilbage, og spiste sammen med de udstødte. Dette er også vort formål. At leve for andre er livet og giver så meget igen. Når Jesus får indpas i vore liv, når Han får lov at komme ind og skabe forvandling, så sker der en forandring med os, og vi bliver tjenere. Vi har i vort land brug for mænd og kvinder, der vil være tjenere for jesu skyld, og være med til at afhjælpe de behov, der er i vort samfund i dag.

Glædelig jul Ole H. D. Madsen

Share This