Pinsekirkens missionsarbejde

Birgitte og Sørens historie.

I 1991 rejste Søren og Birgitte Pedersen til Kenya som missionærer for blandt andet at bygge kirker. Det er blevet til ialt over 1000 tagkonstruktioner, bestående af piller og tag, hovedsageligt til kirker, men også til klinikker, børnehjem, skoler, bibelskoler mm. Der bygges efter et enkelt princip: Piller og tag bygges først, og siden rejses murene af lokalbefolkningen, eftersom der er økonomi til det.
Det er Søren, der har udviklet denne byggemetode, hvor piller og spær konstrueres fra deres værksted i Eldoret, løftes op på en lastbil, og sammen med andre materialer transporteres de ud til det sted, hvor bygningen skal bygges. Takket være dygtige kenyanske medarbejdere er de i stand til at bygge mere end ét sted ad gangen.
Det er i de senere år, at arbejdet for alvor har udviklet sig. Således arbejdede de i 1991-92 kun på én bygning – en bibelskole. Derefter begyndte de på byggeriet af kirker. Antallet af projekter pr. år er steget støt fra 7 kirker i 1993, 70 bygninger i 2003, og nu er de oppe på ca. 100 projekter per år.

Der er et kæmpe behov for kirker, da mange mødes enten under et træ, i en faldefærdig bygning eller i et lokale, som er blevet for lille. Og efterspørgslen på hjælp til byggeri af kirker, skoler og børnehjem er stor.

Arbejdet blev hos de kenyanske myndigheder i 1995 registreret som organisationen Mechai International, som har en selvstændig bestyrelse, som Birgitte og Søren Pedersen og deres kenyanske medarbejdere arbejder under. Mechai har frihed til at hjælpe mange forskellige kirker og velgørende organisationer og har således hjulpet over 100 forskellige kirkeretninger og organisationer.

I 2001 importerede de en Mercedes-lastbil med kran fra Danmark til afløsning af deres gamle og efterhånden udslidte lastbil.
Indtil 2008 fandt produktionen af de mange tagkonstruktioner sted i Birgitte og Søren Pedersens baghave, men pga. den stigende efterspørgsel, og dermed pladsmangel i baghaven, blev der i 2003 købt en større grund, hvor der i løbet af 2007 blev opført et nyt og større værksted, hvor de mange tagkonstruktioner nu bliver produceret.
I Afrika virker en kirkebygning som trækplaster på befolkningen. Ofte kommer der et år efter opførelsen af tagkonstruktionen til en kirke dobbelt så mange i menigheden.
Tidligere var Birgitte, som er uddannet sygeplejerske, ude på skoler og ungdomsklubber, hvor hun bl.a. underviste om AIDS og andre sundhedsrelaterede emner, foruden at hun også underviste deres egne børn i dansk. Men eftersom deres arbejde med kirkebyggeri er blevet udvidet, har hun fået mere end nok at gøre med administrativt at holde trådene sammen for deres missionsarbejde

De har 4 børn. De 2 yngste går på en amerikansk kostskole/gymnasium ca 4 timers kørsel fra hjemmet i Eldoret, mens de 2 ældste er flyttet til Danmark.

 

Gaver til arbejdet

Familien lever af frivillige gaver, ligesom lokalbefolkningen i Kenya også har brug for økonomisk hjælp til at få en kirke. Arbejdet kan støttes økonomisk med fradragsret efter Ligningslovens §8a. Gaver op til 14.500,- udløser fradrag på selvangivelsen på 14.500kr. Økonomisk støtte kan indbetales på kontonr. (Jyske Bank) 5095 119141-5. Bruger du homebanking via pc kan du angive “indbetalingskort” – kortart 73 – kreditornr 88712803 og angive dit navn samt dit CPR nr til PinseKirkens Ydre Mission, dersom du ønsker fradrag. Pinsekirkens Ydre Mission oplyser så SKAT om indbetalingerne, så du helt automatisk får fradraget.

Er du interesseret i at vide mere om deres arbejde, kan du studere nedenstående link, eller bestille deres nyhedsbrev “Mission & Byggeri i Afrika” ved at skrive til Frits Knudsen, Nygårdsvej 11 3. Tv, 6700 Esbjerg eller frits.k@city.dk eller ringe på tlf 26197117 / 75180117. Nyhedsbrevet kan både sendes med posten eller som email.

Se link

Birgitte og Sørens historie.

I 1991 rejste Søren & Birgitte Pedersen til Kenya som missionærer for blandt andet at bygge kirker og undervise i sundhed.Det er blevet til over 700 tagkonstruktioner, bestående af piller og tag, hovedsageligt til kirker, men også til klinik, børnehjem, skoler, bibelskoler mm. Der bygges efter et enkelt princip: Piller og tag bygges først, og siden rejses murene af lokalbefolkningen, eftersom der er økonomi til det.
Det er Søren, der har udviklet denne byggemetode, hvor piller og spær konstrueres fra deres værksted i Eldoret, løftes op på en lastbil, og sammen med andre materialer transporteres de ud til det sted, hvor bygningen skal bygges. Takket være kenyanske medarbejdere er de i stand til at bygge mere end ét sted ad gangen.
Det er i de senere år, at arbejdet for alvor har udviklet sig. Således arbejdede de i 1991-92 kun på én bygning – en bibelskole. Derefter begyndte de på byggeriet af kirker. Antallet af projekter pr. år er steget støt fra 7 kirker i 1993, til de i 2003 nåede op på 70 bygninger, 102 i 2004 og 185 i 2006.
I 2001 importerede de en Mercedes-lastbil med kran fra Danmark til afløsning af deres gamle og efterhånden udslidte lastbil.
Hidtil har produktionen af de mange tagkonstruktioner fundet sted i Birgitte og Søren Pedersens baghave, men pga. den stigende efterspørgsel, og dermed pladsmangel i baghaven, blev der i 2003 købt en større grund, hvor der i løbet af 2007 er blevet opført et nyt og større værksted, hvor de mange tagkonstruktioner til kirker fremover vil blive produceret.
I Afrika virker en kirkebygning som trækplaster på befolkningen. Ofte kommer der et år efter opførelsen af tagkonstruktionen til en kirke dobbelt så mange i menigheden.
Tidligere var Birgitte, som er uddannet sygeplejerske, ude på skoler og ungdomsklubber, hvor hun bl.a. underviste om AIDS og andre sundhedsrelaterede emner, men eftersom deres arbejde med kirkebyggeri er blevet udvidet, har hun fået mere end nok at gøre med administrativt at holde trådene sammen for deres missionsarbejde, som i 1995 blev registreret hos de kenyanske myndigheder som en organisation med navnet “Mechai International”. Desuden underviser hun børnene i dansk.
De har 4 børn. De 2 yngste går på en engelsk skole i Eldoret, mens de to ældste går på en amerikansk kostskole/gymnasium i Kijabe 54 km fra Nairobi, 5-6 timers kørsel fra hjemmet i Eldoret.

Gaver til arbejdet

Familien lever af frivillige gaver, ligesom lokalbefolkningen i Kenya også har brug for økonomisk hjælp til at få en kirke. Arbejdet kan støttes økonomisk med fradragsret efter Ligningslovens §8a. Fra 2007 kan gaver op til 14100,- udløse fradrag på selvangivelsen – 500,-. Altså hvis du indbetaler 14100,- får du 13600,- i fradrag.Økonomisk støtte kan indbetales på kontonr. (Jyske Bank) 5095 119141-5. Bruger du homebanking via pc kan du angive “indbetalingskort” – kortart 73 – kreditornr 88712803 og angive dit navn – adresse samt evt. hvad din støtte skal bruges til (øremærkning).PinseKirkens Ydre Mission sender efter årsskiftet en kvittering på de ydede beløb, til brug for fradragsretten.

Er du interesseret i at vide mere om deres arbejde, kan du studere nedenstående link, eller bestille deres nyhedsbrev “Mission & Byggeri i Afrika”.

Se link

Kontaktperson

Ring eller send en email til:

Pastor Ole H.D. Madsen

Tlf. 6061 1054

E-mail: om@pinsekirken-esbjerg.dk