Frelse/fortabelse

Frelse/fortabelse

Hvad er frelse?

Lad os starte med et par skriftsteder fra Bibelen:”For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.” Johannesevangelium kap. 3 vers 16-17.
“Jesus er den sten, som blev vraget af jer bygmestre, men som er blevet hovedhjørnesten. Og der er ikke frelse i nogen anden, ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved.” Apostlenes Gerninger kap.4 vers 11-12
Når Bibelen taler om frelse, som betyder at blive reddet, så er det fordi, vi er i livsfare. Vi har vendt Gud ryggen. Vi har syndet mod ham. Vi har forfejlet målet og ramt ved siden af .
Jesus kom for at bygge bro mellem Gud og mennesker. Han genoprettede det forhold, som gik tabt i Edens have, da Adam og Eva syndede mod Gud ved at lytte til Djævelen, som kom og forførte dem i skikkelse af en slange. Denne synd lider vi under i dag.
Jesus kom og bar vore synder op på korset, da han blev korsfæstet på Golgata for 2000 år siden, og dermed tilvejebragte han frelse for hvert eneste menneske.
Denne frelse modtages ved at vende sig til Jesus i tro, takke ham for, at han tog straffen for vores synd, da han døde på korset og ved at modtage ham som Herre i vores liv.

Fortabelse.

Der er altid en konsekvens af vore handlinger.
Hvis vi vedbliver med at vende Gud ryggen, taler Bibelen om fortabelse.
Skriftstedet fra Johannes siger, at det var Guds kærlighed til os, der gjorde, at han sendte Jesus, for at vi skulle tage imod hans frelse. Ovenfor så vi, at vi har arvet Adam og Evas synd. De vendte Gud ryggen og lyttede til Djævelen og blev forført af ham.
Vi er således også blevet forført af Djævelen og må vende os til Gud på ny, ellers vil vi opnå samme konsekvens, som Djævelen gør – at gå evigt fortabt i Ildsøen. Johannes Åbenbaring kap. 20 vers 10-15.
Ildsøen eller fortabelsen er et evigt opholdssted for dem, der har vendt Gud ryggen. Dvs. at det er en bevidst tilstand i pine.

Share This