Helligtrekongers aften.

De vise mænd

Mat. 1v1  Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, da kom der nogle vise mænd fra Østerland til Jerusalem v2  og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.« v3  Da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet, og hele Jerusalem med ham. v4  Og han sammenkaldte alle ypperstepræsterne og folkets skriftkloge og spurgte dem, hvor Kristus skulle fødes. v5  De svarede ham: »I Betlehem i Judæa. For således er der skrevet ved profeten:        v6  Du, Betlehem i Judas land,       du er på ingen måde den mindste blandt Judas fyrster.       Fra dig skal der udgå en hersker,       som skal vogte mit folk, Israel.« v7  Så tilkaldte Herodes i al hemmelighed de vise mænd og forhørte dem indgående om, hvornår stjernen havde vist sig. v8  Og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå hen og spørg jer nøje for om barnet; og når I har fundet det, så giv mig besked, for at også jeg kan komme og tilbede det.« v9  Da de havde hørt på kongen, tog de af sted, og se, stjernen, som de havde set gå op, gik foran dem, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var. v10  Da de så stjernen, var deres glæde meget stor. v11  Og de gik ind i huset og så barnet hos dets mor Maria, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede for deres gemmer og frembar gaver til det, guld, røgelse og myrra. v12  Men i drømme fik de en åbenbaring om ikke at tage tilbage til Herodes, og de vendte hjem til deres land ad en anden vej.

 

Om to dage er det Helligtrekongers aften. Der er nok ikke så mange, der fejre denne aften mere, men i min barndom, var det sidste aften juletræet blev tændt. Næste dag skulle det ud. Det er for øvrigt en tradition, Mette og jeg har videreført i vores hjem. Vi synger de sidste julesange og takker Gud endnu engang for at Jesus kom til jorden og blev vores frelser. At vi ligesom de vise mænd fik lov at opdage, at Jesus Kristus er Guds søn, som blev sendt til jorden for at være menneskers frelser.   Det er noget både uudgrundeligt og samtidigt meget fascinerende over denne beretning:   : »Hvor er jødernes nyfødte konge? For vi har set hans stjerne gå op og er kommet for at tilbede ham.«    Hvorfra vidste de, at en stjerneformation på himmelen, betød at en konge var født i Judas land og vel og mærke én, der skulle tilbedes? Man tilbeder vel kun Gud. Man mener at stjerneformationen var to planeter, der for synet stod som én stjerne på nattehimlen, og at den ene stjerne var planeten der repræsenterede jødefolket og den anden var kongeplaneten. Men at denne konge skulle tilbedes, krævede en åbenbaring.   Vores Gud. Faderen. Jesu Kristi far er en Gud der åbenbare sig for mennesker til alle tider. Det gjorde han den gang de vise mænd levede, og det gør han i dag. Dog er det ikke alle, der opdager hvem Jesus i grunden er. Også dette er lidt uudgrundeligt og facinerende. Det rejser spørgsmålet. Hvorfor blev jeg frelst? Hvorfor kom jeg til tro?   Der står om Jesus:   ” Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. v11  Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham.v12  Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn; v13  de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Joh. 1:10-13   Gud har til alle tider efterladt sig et vidnesbyrd om hvem han er, og det sker også i dag. Gennem forkyndelsen af hans navn, vil hans navn blive kendt. Og gennem forkyndelsen af hans navn, vil mennesker komme til tro. Så lad alle os der bekender sig til Jesus Kristus tage vores opgave med at  forkynde hans navn blandt mennesker alvorligt.

Share This