Mindet om en ven

Onsdag d. 29. april gik vores kære ven og bror i Herren Niels Ole Jessen hjem til Jesus.  (mere…)

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Englen i “Fields”

For et par uger siden var jeg en tur i København med min kone, datter og lille barnebarn, der hedder Jamie. Min kone og jeg skulle ind på den indiske ambassade og søge visum til Indien, fordi vi først i det nye år skal på en tur til Nagaland i Indien. Efter at have ventet i 2 ½ time i en lang kø på at blive betjent gik turen derefter til ”Fields”, det store varehus på Amager. Her mødte vi også vores svigersøn Taras, som er fra Ukraine. Vi gik rundt i centeret i 4 timer og gjorde nogle juleindkøb, og på et tidspunkt var min datter og svigersøn ved at prøve sko på Jamie. Han lå og sov i barnevognen, medens de prøvede forskellige slags sko. Pludselig vågenede han, vækket af al den postyr der var omkring ham, og medens forældrene stadig så efter sko, så min kone ud gennem øjenkrogen, at Jamie var på vej ud af barnevognen med hovedet forrest. Gulvet under ham var et hårdt flisebelagt gulv. Da Jamie var ca. 20 cm over gulvet greb en hånd ham. En ung mand greb ham, lige inden han landede på gulvet. Min kone tog forsigtigt denne unge mand i armen og sagde tak. Han smilede kort, og gik så videre med det samme, uden at stoppe op og snakke med os om hændelsen. Jeg fulgte ham med øjnene medens han gik længere ned i centeret, men så forsvandt han ud af syne. Vi var alle meget berørte af den farlige situation, men lidt senere kunne jeg ikke lade være med at fundere. Var det en engel Gud havde sendt, eller var det blot en mand, der var på det rette sted i rette tid?

 

Hvad tænker du?

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Lær at kende glæden ved at faste

Hvad er faste?

 

Faste er et overset emne i disse dage. Der er ikke mange menigheder, der praktisere at udråbe bøn og faste. Jeg tror også, at størstedelen af de kristne er forholdsvis ukendt med dette begreb i hvert fald i dets praktiske betydning, selv om det er et centralt emne i Jesu undervisning. Vi havde i januar 2007 en engelsk forkynder, der kom til menigheden til den årlige fælleskirkelige konference, som vi har sammen med 2 andre menigheder i Esbjerg. Han hedder Ian Christensen, og kommer fra en menighed i London. Til vores store overraskelse talte han, gennem alle de 4 møder han havde om faste og dets betydning for vort åndelige liv. Han gav mange eksempler fra hans eget liv på, hvordan han praktiserede dette og hvad betydning det havde for ham. For mange af dem som er kommet til vores menighed i de senere år, var det første gang de hørte en undervisning om at faste, og de var meget begejstrede. Vi var flere i Pinsekirken, som derefter igen fik øjnene op for betydningen af at faste, som en del af den åndelige krigsførelse, vi er kaldede til at involvere os i som menighed. Så det medførte en tid hvor flere begyndte at praktisere dette, fordi de indså det som en nødvendighed for menighedens fremtid og for deres eget åndelige liv.

 

Faste kan egentlig siges ganske kort. Det betyder at du afholder dig fra at spise og evt. drikke i kortere eller længere tid. Hvis det er uden drikke, rådes man kun til at gøre dette i 3 dage. Bibelen giver flere eksempler på mænd og kvinder der fastede. Der er sneget sig en holdning ind blandt mange kristne, at hvis jeg stopper med at se fjernsyn eller spise slik eller afholder mig fra andet som vores materialistiske verden er fuld af i en periode, så faster jeg, men det er ikke den faste Bibelen underviser os om. Prøv at lyt til profeten Daniels ord, som han indleder en af sine faste perioder med. Dan. 10v2  På den tid holdt jeg, Daniel, sorg i tre uger. v3  Jeg spiste ikke lækkert brød, der kom ikke kød og vin i min mund, og jeg salvede mig ikke, før de tre uger var gået.

 

Jeg husker, da jeg var ny i troen, besluttede vi i menigheden i Svendborg ofte at faste fra fredag til søndag. Jeg vidste på det tidspunkt ikke meget om dette, men jeg skulle da være med, og stoppede derfor med både at spise og drikke i 3 dage. Det gik også godt nok, men hvor var det strengt, når jeg søndag morgen, skulle hjælpe min far i stalden med at muge ud hos grisene. At få  kørt trillebøren op på møddingen var lidt af en udfordring. Men nå. Jeg gjorde min første erfaringer med at faste, og det er jeg meget taknemmelig for.

Når jeg faster, gør jeg det for Gud og ikke for mennesker. Dvs. at jeg går ikke og siger det til højre og venstre, men jeg faster for Gud.

Mat. 6v16  Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v17  Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, v18  så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Jesus siger, at hyklerne faster som en del af deres åndelige liv, for at vise mennesker hvor åndelige de er, men den slags faste nytter intet, fordi det ikke er det rette motiv der ligger bag, og de har allerede fået deres løn. Fasten i sig selv udretter ikke noget åndeligt, hvis vi ikke går ind i den med det rette motiv. Vi faster for Guds ansigt og Jesus siger så, at Faderen skal lønne os. Der er altså en løn for at faste, som måske ikke altid kan udmåles konkret nu og her, men det er som så meget andet i Guds Rige en investering i tro til Gud.

Det er dog ikke altid nemt at skjule det for mennesker. Vi har ikke alle mulighed for at tage væk og vær alene, men må stadig leve vort daglige liv med de daglige gøremål, som arbejde tjeneste i menighed etc. Udfordre os med.  Derfor kommer vi tit ud for at blive spurgt, når det er spisetid eller der bydes på en kop kaffe. ”Skal du ikke også have noget” og da må vi på en diskret måde pænt sige nej tak. Da vil man også ofte opleve at mennesker, der ikke har åndelig forståelse vil presse én lidt og sige: ”Jo kom nu, du skal da have lidt at spise.” Det viser os vor jordbunden og materialistiske vi er blevet i vort samfund.

 

Hvis vi faster over længere tid kan det også efter en periode ses på vores krop. Kiloene falder af og vi bliver måske lidt indsunket ved kindbenene. Da er det vigtigt, at vi vasker vort ansigt en ekstra gang, som Jesus underviser os om.

 

Praktisk faste.

Først skal det siges, at for at faste skal man være sund og rask. Hvis du tager medicin, så rådfør dig med din læge, inden du indleder en faste.

 

De praktiske retningslinier jeg her giver for faste er nogle jeg selv har praktiseret gennem årene. Oplevelsen af at faste har dog ændret sig, uden jeg dog kan sige hvorfor. Èn forklaring kan være, at jeg er blevet ældre, og har et ekstra fedtdepot siddende på min krop der gør, at jeg har mere at tære af, end da jeg var ung. Derfor synes jeg også, at det er blevet lettere med årene. Jeg havde en periode, at hvis vi blot skulle faste en enkelt dag, blev jeg syg og kastede op inden den første dag var gået. Nu derimod spiser jeg hæftigt lige indtil jeg går ind i fasten, dog med den undtagelse, at jeg stopper med at drikke kaffe et par dage inden. Dog tror jeg nok, at hvis jeg skal give nogle mere generelle retnings linier, kan man med fordel også trappe sit mad forbrug lidt ned et par dage inden, man indleder en faste.

 

Lad os inden vi går videre tale lidt om længden af fasten da det også kan have betydning for min forberedelse. Derfor vil jeg nævne nogle former for faste som jeg selv har stiftet bekendtskab med.

 

 • En dags faste. Det var almindeligt på Jesu tid at faste, derfor siger Jesus også i Mat. 6v16.  Når I faster. Farisæerne fastede regelmæssigt en dag i ugen.
 • 3 dages faste(nævnt i Esters bog kap. 4 vers 16. og her var det også uden at drikke)
 • 1 uge.
 • 21 dage. En faste som Daniel praktiserede i Babylon, da han søgte Herren for Israels børns udfrielse fra Babylon. Dan. 10:2
 • 40 dages faste. Den ultimative faste som Jesus gik ind i, da Helligånden ledte ham ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Mat. 4:1-11

 

Det første er én dags faste. Denne form for faste kræver ikke så meget. Hvis du slet ikke er vant til at faste, kan du begynde med det, og du oplever måske, at du bliver sulten, men så kan du trøste dig med at én dag ikke er særlig længe, og det må du kunne stå igennem.

 

3 dages faste er lidt længere, men stadig overskueligt. Du kan her opleve lettere hovedpine alt efter hvordan din nedtrapning med hensyn til mad og drikke har været. Årsagen til dette er at man udskiller affaldsstoffer som kroppen reagerer på.

 

Når vi går op og faster fra 1 uge til 21 dage og måske endog 40 dage, er vi ude på de længere faste perioder. Du vil opdage, at efter de første 3 dage, er det forbavsende let at fortsætte. Du kan endog udføre lettere manuelt arbejde og gå ture, uden det påvirker dig synderligt, dog foregår det i et lavere tempo, end du er vant til. Det er her vigtigt, at du drikker rigeligt med vand. Du kan evt. drikke noget mineralvand, som er tilsat næringssalte eller tynd saftevand. Jeg oplevede selv for nogle år siden, at jeg efter ca 16 dages faste besvimede, en morgen jeg stod op. Da havde jeg kun indtaget postevand i den periode. En anden ting man skal være opmærksom på, er ikke at stå for hurtigt ud af sengen om morgenen, da man kan være svimmel, indtil man kommer op og får drukket.

Jeg tror de fleste sunde og raske mennesker kan faste op til 21 dage. Vil man gå op i en 40 dages faste, skal man mentalt være indstillet på det, og også hele tiden lægge mærke til sin fysiske tilstand. Jeg har selv prøvet at faste i 40 dage, men det var i mine mere unge dage. Jeg ved ikke, om jeg i dag vil være i stand til dette.

 

Generelle ting om faste.

Jeg tror at vi alle med mellemrum bør føje faste til vort dagsprogram i 1-3 dage. Skal vi ud på de lidt længere distancer, tror jeg, at vi skal opleve Helligånden på en speciel måde kalder os til dette. Da er vi mere sikre på, at det ikke er noget vi bare ønsker at præstere, og det derfor bliver en lidt religiøs handling vi udfører. Det er også vigtigt hvis man indleder længere faste perioder, at man ser sin kalender igennem og gør det på tidspunkter, hvor man ikke har så travlt, så der er tid til at bede og søge Herren ekstra, for det er jo det der er formålet med fasten.

En anden ting er, at faste også har nogle positive virkninger på vores fysiske sundhedstilstand. Jeg har fra barndommen af lidt af lettere psoriasis udbrud fra tid til anden, men jeg har også oplevet, at en længere faste periode har gjort, at det forsvandt fra min krop. Jeg har også hørt om en mand som havde ledegigt, fik stoppet udbruddet efter 14 dages læreordineret faste.

 

Dette er en lille indføring i det at faste. Hvis du har yderlige ting som du gerne vil vide er du velkommen til at kontakte mig på mail: om@pinsekirken-esbjerg.dk

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Krisen i Mellemøsten

I disse dage oplever verden en fjende, der søger at ødelægge og destruere menneskeliv især i mellemøsten, men også i Afrika opleves den militante islamisme, som en trussel mod forskellige menneskegrupper og samfund.

 

Det kalder på en reaktion fra os fra den vestlige verden, der stadig bor under endog meget trygge forhold. Vi kan være med til at støtte de organisationer, der allerede er engagerede i nødhjælpsarbejde i disse områder.

 

Fra en kristen synsvinkel opfattes det som sker også som en åndelige kamp mellem lyset og mørkets magter. Denne fremfærd som f.eks. IS (tidligere ISIS) fremturer med i Iraq i disse dage kan kun betegnes som satanisk inspireret. Jeus sagde på et tidspunkt:

 

Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”  Joh. 10:10

 

Det er dette vi oplever som en virkelighed nu. Vi kaldes til bøn og faste i disse dage for at Gud må vende situationen for de forfulgte, og at den militante islamisme må standse. I disse dage udgår der et kald fra mellemøstens kristne til hele verden om at være med i forbøn og engagement, som vi der lever i Danmark kan koble os på.

 

Min tankegang er således: Hvis mine søskende i Irag, Syrien, Afrika eller andre steder hvor mennesker trues på livet står overfor valget enten at konvertere til Islam eller blive myrdet eller som andre, må forlade hus og hjem med meget kort varsel og leve som flygtninge ofte uden mad og drikke, så kan jeg også give afkald på lidt af min magelighed og engagere mig i bøn og faste for disse horrible situationer i disse lande.

 

Jeg oplever også det som sker i mellemøsten som et kald til menigheden i Danmark om at engagere sig endnu stærkere i forbøn for en ny og gennemgribende vækkelse i vort eget land. At dette må blive en anledning til at folk i Danmark ser, at der er en levende Gud, som de må vende sig til.

 

 Jeg søgte iblandt dem efter en retskaffen person, som ville kunne opbygge et forsvar og gå i forbøn for landet, så det ikke skulle ødelægges, men jeg fandt ingen. Ez. 22:30

 

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Måneformørkelser i 2014 og 15

Sjældent astronomisk fænomen der indtræffer i 2014 o g 2015

    Jeg har i mange år interesseret mig for det emne, der i teologien kaldes eskatologi (læren om de sidste tider). I den forbindelse blev jeg tilbage i 2008 gennem en jødisk messiansk pastor ved navn Mark Biltz, der er leder for El Shaddai Ministries i Bonney Lake, Washington, USA, gjort opmærksom på nogle meget interessante og usædvanlige astronomiske fænomener, der indtræffer i løbet af de næste 2 år, 2014 og 2015. Disse fænomener har relation til Israels historie. Fire på hinanden følgende måneformørkelser i løbet af 2 år, der alle falder på eller i forbindelse med de jødiske helligdage Påsken og Løvhyttefesten. Dette synes måske ikke særligt relevant for os moderne danskere, men for jøderne betyder en måneformørkelse ifølge den jødiske tradition, Tamud vanskelige tider for Israel og en solformørkelse vanskelige tider for nationerne.   I 1. Mosebog, læser vi om, hvordan Gud skabte himmel og jord, og i kap. 1 og vers 14 står der: Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år. Hvis man går ind i Strongs Exhaustive Concordance of the Bible er ordet tegn det heræiske ord oth, der betyder et signal i betydning af tilsynekomst. Ordet festtider referere til de jødiske fester. Der er 7 jødiske fester der har overordnet betydning.

 1. Påske.
 2. De usyrede brøds fest, der begynder dagen efter påsken.
 3. Første frugts festen der er søndagen efter påske.
 4. Pinsefesten der falder 50 dage efter påsken.
 5. Trompetfesten, der indleder den syvende måned og er begyndelsen på det nye jødiske kalender år.
 6. Den Store forsoningsdag, der falder 10. dag i samme måned.
 7. Løvhyttefesten. Der begynder d. 15. dag i samme måned.

De fire falder om foråret, og de tre falder om efteråret.  Solen og månen tjener altså til at signalere noget, som jøderne skal være opmærksomme på.   Når jeg omtaler dette som noget særligt, er det fordi historien har vist, at dette fænomen med fire på hinanden følgende måneformørkelser (af Nasa kaldet en tetrads) er meget sjældent, og når det har indtruffet på de jødiske helligdage påsken og løvhyttefesten, har det altid været i forbindelse med dramatiske begivenheder i Israels historie. Det er sket tre gange i de sidste 500 år. Når dette kan siges med sikkerhed, er det fordi, at NASA, den amerikanske rumfartsorganisation, på deres hjemmeside har optegnet, hvornår der sker måne og solformørkelser både i fortiden og i fremtiden. Enhver kan gå ind og undersøge dette.   Første gang, det skete, var i 1493 og -94 umiddelbart efter, at jøderne var blevet smidt ud af Spanien af Kong Ferdinand d. 2. i 1492. Næste gang skal vi helt frem til det sidste århundrede i 1949 og -50 umiddelbart efter, at jøderne fik deres eget hjemland i maj 1948. Sidste gang det skete, var i 1967 og -68, da Israel indtog Jerusalem under seks dages krigen i juni 67, og Jerusalem kom på jødiske hænder for første gang i 2000 år. Nu sker det igen i 2014 og -15. Første gang d. 15. april 2014. Det er dagen hvor den jødiske påske starter. Derefter d. 8. oktober, dagen hvor løvhyttefesten starter. Så sker det d. 4. april 2015, som også er starten på den jødiske påske og igen d. 28. september 2015, som er starten på løvhyttefesten dette år. Ind imellem dette, efter de to første måneformørkelser, er der en total solformørkelse d. 20. marts 2015, som er den 1. nissan der ifølge 2. Mos. Kap.12 er begyndelsesmåneden for udvandringen af Ægypten. Det er også i begyndelsesmåneden, at påsken indstiftes og det er begyndelsen på det religiøse år for jøderne. Så er der en delvis solformørkelse d. 13. september, som er afslutningsdagen på det jødiske kalenderår i 2015.  Vi kan derfor forvente, at et eller andet dramatisk sker med Israel ,jøderne og nationerne i de nærmeste år. Måske allerede i år.   Når vi taler om måne/solformørkelser er det interessant at læse hvad profeten Joel siger:   Joel 3v1  Det skal ske derefter: Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, jeres gamle skal have drømme, jeres unge skal se syner. v2  Selv over jeres trælle og trælkvinder vil jeg udgyde min ånd i de dage. v3  Jeg sætter tegn på himlen og på jorden, blod og ild og røgsøjler. v4  Solen forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens store og frygtelige dag kommer. v5  Og enhver, som påkalder Herrens navn skal frelses. Kan udsagnet solen forvandles til mørke og månen til blod betyde sol/måneformørkelse? Jesus siger også  i Luk. 21:25: Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde over havets og brændingens brusen. v26  Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for det, der kommer over verden, for himlens kræfter skal rystes. v27  Og da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med magt og megen herlighed. v28  Men når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres forløsning nærmer sig.«   Hvad skal der ske? Hvad er det Gud prøver at signalere? Ingen kan sige det med sikkerhed. Vi ved, at der er gang i de palæstinensisk/jødiske forhandlinger om fred. Vil der endeligt blive indgået en såkaldt fred, som begge nationer tørster efter?  Hvordan vil konflikten med Iran udvikle sig? Vi ved det ikke, men et er sikkert. Jesus siger, at når mange af de ting sker, som vi oplever i disse år med katastrofer, hungersnød, ekstreme vejrforhold, så skal vi opløfte vore hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Vi lever i en spændende profetisk tid, hvor Guds plan for Israel og nationerne opfyldes.

Måneformørkelse

Måneformørkelse d. 15. april 2014.
Starten på Påsken

Måneformørkelse

Måneformørkelse d. 8. oktober 2014.
Starten på løvhyttefesten

solformørkelse

Solformørkelse d. 20. marts 2015.
1. Nissan. Starten på det religiøse år

Måneformørkelse

Måneformørkelse d. 4. april 2015.
Starten på Påsken

Måneformørkelse

Måneformørkelse d. 28. september 2015.
Starten på løvhyttefesten

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Israel

[:da]På denne side vil vi løbende informere om situationen i Israel i relation til kirken. (mere…)

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Julens budskab

Julens budskab

Gal. 4:4 Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, v5  for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekår.   Når vi nu igen skal til at fejre jul, vil vore tanker gå til Betlehem til kryppen vor Guds søn Jesus Kristus lod sig føde. Dette skete i tidens fylde. På det bestemte tidspunkt i historien, som Gud havde bestemt. Det der er interessant i det ovennævnte skriftsted er, at Jesus Guds søn mere end lod sig føde. Han var sendt. Dette mysterium er det værd at grunde over i denne jul. Dette fortjener ikke bare overfladiske tanker, men snarere en bøn til Gud om åbenbaring. Hvad betyder det at Jesus blev sendt, samtidigt med at han blev født som en baby i Betlehem? Der står om jesu moder Maria, at da hun havde født Jesus i en stald i Betlehem, og hyrderne fra marken havde besøgt dem i stalden gemte hun de ord de hyrderne havde bragt og grundede over dem Jeg vil opfordre dig i denne jul til at bede Gud give dig en åbenbaring af hvem Jesus Kristus er og grunde over det.     Luk. 2:8og alle, der hørte det, undrede sig over, hvad hyrderne fortalte dem;v19  men Maria gemte alle disse ord i sit hjerte og grundede over dem.   Den evige Gud lod sig føde. Han var i sin himmelske herlighed, men forlod denne for en tid for at blive menneske som dig og mig. For at kunne identificere sig med vore livsvilkår. For at vise os hvad det vil sige at være menneske og hvad formål menneskelivet har. Der står om Jesus at han gav afkald på sin himmelske herlighed for at blive en tjener.     Fil. 2v6  han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, v7  men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig;   Formålet med menneskelivet er ifølge Jesus at tjene andre mennesker. Det var også det Han brugte sin tid til, da han blev voksen og vandrede rundt på Israels støvede veje og mødte mennesker. Han helbredte de syge, udfriede de besatte, gav de fortrykte deres selvværd tilbage, og spiste sammen med de udstødte. Dette er også vort formål. At leve for andre er livet og giver så meget igen. Når Jesus får indpas i vore liv, når Han får lov at komme ind og skabe forvandling, så sker der en forandring med os, og vi bliver tjenere. Vi har i vort land brug for mænd og kvinder, der vil være tjenere for jesu skyld, og være med til at afhjælpe de behov, der er i vort samfund i dag.   Glædelig jul Ole H. D. Madsen

This entry was posted in Blog, Uncategorized. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Det Internationale samfunds fordømmelse af Israel

Bølgerne går højt i disse dage, når det internationale samfund fra en kant fordømmer Israel for dets bosættelsespolitik. Jeg oplever en uro i min Ånd over, at dette massive pres kan føre til en ændret holdning blandt kristne, hvor man synger med på denne verdens humanistiske gudsfjentlige sang: ”Det er da også uretfærdigt, hvad der foregår, og nu går Israel for vidt.” Man må huske, at staten Israel siden dets fødsel i maj 1948 har været genstand for gentagne angreb på statens eksistens, og selv om nogle få arabiske lande siden har sluttet fred med Israel, så er majoriteten af arabiske lande stadig imod staten Israels eksistens. Terrorgrupper fortsætter gang på gang med at terrorisere landet, som ofte bliver beskudt med raketter. Det er et åndshovmod, der gør sig gældende blandt nationerne. Man har afskaffet Gud og tordner løs mod Israel på en hidtil uset måde. Tidligere var det Israels muslimske naboer, der i hovmod prøvede at drive israelerne i havet, men det er ikke lykkes. Nu ser vi at næsten alle nationer fordømmer Israel. Nationerne antager vel, at jo flere der mener det samme, jo mere rigtige bliver deres holdninger. Jeg vil gerne i den forbindelse minde om det, som Gud siger i Bibelen: Joels bog kap. 4v1  I de dage og på den tid, når jeg vender Judas og Jerusalems skæbne,v2  samler jeg alle folkeslagene og fører dem ned i Joshafats dal. Dér vil jeg holde rettergang med dem om mit folk og min ejendom, Israel, som de spredte blandt folkene. De delte mit land imellem sig v3  og kastede lod om mit folk. Nationerne er i gang med det, som Skriften siger vil føre til dom: De delte mit land imellem sig v3  og kastede lod om mit folk. Det, jeg ovenfor vover at kalde et åndshovmod, er i virkeligheden et oprør mod Gud. Man ænser ikke, at der en Gud som råder. I bedste fald har man et religiøst forhold til den Gud og ikke et levende intimt forhold, som han ellers inviterer alle mennesker ind til. Den levende kristne menighed har et enormt ansvar i at gøre opmærksom på den uretfærdighed, som overgår det jødiske folk og påpege, hvad Bibelen har at sige i den sag, ellers mister vi vores berettigelse som profetisk røst i tiden. USA oplevede fornylig, at en tropisk orkan smadrede store dele af østkysten inklusive dele af New York. Disse ting kan blot være begyndelsen på de katastrofer, som nationerne vil opleve, fordi man ikke finder nogen anledning til at omvende sig fra sine holdninger.

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Konsekvensen af politiske beslutninger, der i disse år vedtages i vort land

Hvad sker der i vort land i disse år, og hvilke konsekvenser får politiske beslutninger for kristne, der mener noget med deres kristenliv, og som tror på Bibelen som rettesnor for liv og trivsel? I forsommeren trådte den meget omdiskuterede lov om homofile og lesbiskes ret til ikke blot at få kirkens velsignelse af deres forhold, men også deres ret til at blive viet og kalde sig ægtepar i kraft. En umyndiggørelse og et ophør af bibelsk relevans for den Danske Folkekirke som institution blev en realitet. I går kunne jeg så læse om, at Radikale Ungdom foreslår en lovgivning, der anerkender polygami (flerkoneri).  En glidebane, som bare bliver glattere og glattere.

Hvad betydning har det for den levende kristendom nu og i fremtiden? Før jeg kommer ind på de konsekvenser, som vi i fremtiden må forholde os til, vil jeg gerne lige ridse den kulturændring op, der er sket de sidste 30 år i Danmark.

Det er godt 30 år siden, at jeg blev en bekendende kristen. På det tidspunkt var åndeligheden i Danmark på nulpunktet. Videnskaben var den eneste autoritet i den brede befolknings forestillingsevne om livets oprindelse og mening. Så er der sket det, at østens religioner og mystik har holdt sit indtog i Danmark, så der er opstået en åndelighed, der ligner oldtidens gnosticisme(blandingsreligion). Mange i dag synes ikke, det er mærkeligt at bekende sin tro på Jesus Kristus. De synes heller ikke, det er mærkeligt, hvis der tilbydes bøn for forskellige menneskelige problemstillinger, og bøn for syge er fuldt ud accepteret af mange mennesker i dag.

Flere af de love, som politikerne vedtager i disse år, er imod sund bibelsk opfattelse og forkyndelse, og  lige så langsomt bliver disse love selvfølgeligheder i den brede befolkning, så de kristne lige så langsomt bliver opfattet først som mærkelige, dernæst besværlige, og til sidst farlige, og så er vejen åben for en lovgivning, der til sidst forbyder den levende kristendom, fordi man vil mene, at den er fundamentalistisk og samfundsfarlig.

For ca. 30 år siden da jeg som nykristen sad på en gudstjeneste i Pinsemenigheden ”Tabor” i Svendborg lød der en profeti: “Der kommer et skel mellem levende og døde kristne. Opgøret vil stå mellem humanisme og kristendom.”

Det er dette opgør, som i disse dage træder tydligere og tydeligere frem.

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Påskens kronologi og budskab

Vi står lige foran kirkens største højtid. Påsken. (mere…)

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Indlæg i debatten om homoseksuelle vielser i folkekirken

Der kommer mange udtalelser i denne tid fra forskellige dele af den kristne kirke vedrørende regeringens forslag om, at folkekirken skal pålægges at vie homoseksuelle. Man henviser til Guds ord og siger, at Bibelen forbyder den slags, og derfor kan man da ikke pålægge folkekirken dette.

 

Jeg vælger at se på denne sag ud fra en helt anden synsvinkel. Folkekirken har nu i 160 år været forbundet med staten, som er en verdslig myndighed, og det undre mig, at man har kunnet leve med en sådan konstellation. Her må jeg sige, at Bibelen advarer mod et sådant forhold. Man måtte have kunnet forudse, at dette på et tidspunkt ville ende galt. At det ikke har gjort det før nu, er næsten et under. Den samme Bibel, som man bruger til at overbevise ikke troende regeringsmedlemmer om at vielse af homoseksuelle er en dårlig idé, advarer mod i det hele taget at lave en sådan konstellation som folkekirken og staten har levet med i 160 år.

 

2.Kor.6v14  Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? v15  Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? v16  Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« v17  Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, v18  og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.«

 

Mit syn på kirke er, at det er en forsamling af troende, som i kærlighed til Jesus Kristus lader sig føje ind på Hans legeme, som er menigheden. I menigheden tjener man Jesus med den nådegave, Han har givet én. Til de omkostninger der er forbundet med menighedens drift, betaler man tiende, ligesom der fra Gammel Testamentes tid blev givet tiende til at opretholde Guds hus. Her involverer man ikke staten – men Herren.

 

Opfordringen kan kun være, at alle bibeltro kristne inden for folkekirken forlader denne kirke og danner nye forsamlinger efter Bibelsk mønster og lader de ugudelige gøre med resterne, hvad de vil: Gud selv har fra tidernes morgen været forberedt på denne situation, da han skrev:

 

Johannes Åbenbaring 22v11  Lad den, der øver uret, stadig øve uret,
den, der er tilsølet, stadig søle sig til,
den retfærdige stadig øve retfærdighed,
og den, der er hellig, stadig helliges.«

v12  »Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.

 

Tiden med homoseksuelle vielser fortæller os, at tiden for Jesu genkomst er nær.

 

Mat. 24v37  Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. v38  For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; v39  og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Måden Jesus mødte mennesker på

 For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« Luk. 19:10

 

Baggrunden for det jeg skriver i dag er en lille bemærkning, som jeg læste på Facebook. Dette moderne sociale medie, hvor vi delagtiggør hinanden i, hvad vi går rundt og foretager os, og hvor vi frit kan kommentere på det de andre gør. En af mine venner, som jeg sætter stor pris på, har oplevet nogle ting, som gør at vedkommende ikke længere lever som en troende, men åbent tager afstand fra troen på Jesus. Det påvirker mig meget, og gør mig virkeligt ondt. Derfor, kommer jeg også til at længes efter, at blive mere som Jesus. At være i stand til at møde mennesker, netop lige der, hvor de er i livet.

 

Der ligger utrolig meget i ovenstående inspirerende ord fra Jesus. De er sagt i forbindelse med Jesu møde med Zakæus. Denne tolder, som levede fedt på, at opkræve for meget i skatter og afgifter, og så stikke det i egen lomme. Hans møde med Jesus blev livs forvandlende. Mit eget syn på Jesus og det som inspirere mig. Det som jeg gang på gang må vende tilbage til, er en mand sendt fra Gud, ja som selv er Gud, og som er på en mission. At møde mennesker. Omdrejningspunktet var ikke Ham selv, men de andre, og at gøre sin Faders vilje. Jesus er et forbillede for alle mennesker. At nå dertil, ikke at se sig selv, som midtpunktet i sin egen lille verden, men at en anden er midtpunktet, er at være nået rigtigt langt. Jeg opdager ret hurtigt, at jeg ikke selv er i stand til dette. Jeg må have hjælp fra Gud. Det næste der inspirere mig er, at Jesus kom for at opsøge og frelse. Han fuldførte Guds frelses plan senere på korset, men han brugte sit liv til at opsøge. Derfor er du og jeg også kommet til tro. Han vandrede rundt og mødte mennesker. Han talte sit ord af visdom til mennesker med udgangspunkt i det, de havde behov for at høre. Han helbredte dem der var syge, og han udfriede dem, der var bundet. Jeg tænker derfor på: Hvad er mit mål med livet, og hvad handler min hverdag om. Jesus fuldførte sit mål, da han fra korset råbte: ”Det er fuldbragt” Da gjorde han det muligt, for os alle at få del i hans fuldkomne liv, som blev tilvejebragt ved hans opstandelse fra de døde. Men hvem skal fortsætte hans jordiske tjeneste med at opsøge: Det kan Jesus ikke længere gøre, da han ikke er her, men i himlen. Jeg er her, og du er her. Er vi villige til at gå rundt at opsøge, eller sagt på en anden måde. Er vi villige til at stille os til rådighed, og bede Jesus om at bruge os i den opgave. At opsøge, og så lade ham frelse det, der i dag er fortabt.

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Bruden

Johannes Åbenbaring kap. 19v6  Og jeg hørte lyden som af en stor folkeskare og som af vældige vande og som af stærk torden, som sagde:
Halleluja!
Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten,
v7  lad os glæde os og juble og lovprise ham,
for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede,
v8  hun har fået givet at klæde sig i lysende rene linnedklæder
– for linnedklæderne er de helliges retfærdige gerninger. v9  Og englen sagde til mig: »Skriv: Salige er de, der er indbudt til Lammets bryllupsfest.« Og den sagde til mig: »Det er Guds sande ord.«

 

For nogle søndage siden kom der et profetisk ord, hvor Gud omtalte den skare af mennesker, som allerede er i himlen, og står for Herrens ansigt og priser hans navn. Samtidig lød det, at der stadig mangler nogle for at skaren er fuldtallig. Det er os, der stadig lever, og som tror på Gud Fader og på Sønnen Jesus Kristus. Samtidig er der også dem, som endnu ikke er kommet til tro, men som Gud i sit forsyn, allerede inkluderer som sin brud.  Gud talte om at den del af den fuldtallige skare, som stadig lever på jorden, har hans særlige opmærksomhed. Tiden nærmer sig sin afslutning og Guds længsel, er at samle sine børn hjemme hos sig, men han ønsker at alle er tilstede. At der ikke mangler nogen. Det er menighedens udfordring i dag. At være et redskab i Guds hånd til at nå den del af menneskeheden, der vil sige ja til Jesus og leve for ham og samtidig være et vidnesbyrd for den del af menneskeheden, der vælger at sige nej, men som alligevel en dag må erkende at Jesus Kristus er Herre.

 

At menigheden har Guds særlige opmærksomhed, må få os hver især, der har en længsel og en forventning til den kommende verden, at leve vort liv i bøn til Gud og spørge ham om, hvor jeg bedst kan være en kanal for ham.

 

      Herren vor Gud, den Almægtige, har taget magten,
v7  lad os glæde os og juble og lovprise ham,
for nu skal Lammets bryllup stå,
og hans brud har gjort sig rede,

 

Der kommer en dag, hvor tiden som vi kender den, tager sin afslutning og Gud selv tager magten på jorden.

 

Da er det tid for Lammets bryllup, og du er inviteret.

 

Ole D. Madsen

This entry was posted in Blog, Nyheder, Uncategorized. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

De vise mænd

Helligtrekongers aften. (mere…)

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

For hvis du med din mund bekender………….

Rom. 10v.9  For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. 

 

En af de doktriner der udfordres i vores moderne verden med dens selvvalgte åndelighed er sandheden om Jesu ejendomsret over ethvert menneske. Alene at jeg tillader mig af sige, at Jesus har ejendomsret over ethvert menneske vil lyde voldsomt krænkende på nogle.  Sandheden er, at vores kristne tro er under voldsomt pres i disse år, hvor man i kristne menigheder taler om at nutidens mennesker er meget åbne for det åndelige, og at kirken må være klar til at møde denne udfordring. Man oplever, at selv i sådan en tid, er det svært at få kirkerne fyldte med hengivne disciple. Vi lever i en tid, hvor selv meget overbeviste kristne   søger at definere sin egen åndelighed, og det er tragedien. Jeg var for nylig til en sammenkomst, hvor jeg mærkede, at min person pludselig blev voldsomt interessant, fordi man vidste, at jeg er frikirkepræst. Pludselig var der én, der prikkede mig på skulderen og spurgte mig, om jeg ikke lige kunne vende stolen og sætte mig over til et andet bord. Det første jeg blev spurgt om var, om jeg troede på engle. Da jeg svarede ja, kom jeg ind i en meget interessant samtale, der også indeholdt et spørgsmål om virkningen af det profetiske iblandt mennesker. Personen der rettede spørgsmålet forklarede mig, hvordan vedkommende oplevede at gå forbi mennesker og så have en fornemmelse af, at de var syge. Jeg fortalte lidt om det profetiske i vore liv, og om hvordan man burde følge op på en sådan situation ved at spørge til de pågældende mennesker og så efterfølgende tilbyde sin forbøn. Dette blev opfattet som meget grænseoverskridende, men jeg tror ikke nødvendigvis, det blev afvist som værende en umulighed. Da jeg under samtalen blev mere frimodig og begyndte at tale om den nye fødsel, og at Jesus bør blive Herre i vore liv, mærkede jeg tydeligt, at mange trak sig. Nu var det ikke længere det profetiske, helbredelser og engle, der var temaet, men evangeliets kerne: Jesus som Herre. Dette emne var ikke interessant, og samtalen ebbede lige så stille ud.

 

Vi lever i en tid, hvor mennesket sætter sig selv i centrum. Mulighederne for det enkelte menneske har aldrig været større og tilbuddet om, hvad du kan bruge dit liv til er enormt, så den gamle slanges fristelse om at gøre sig uafhængig af Gud ligger lige om hjørnet. Men det sker, som så meget andet, han har på dagsordenen over tid, og kommer derfor umærkbart snigende ind på en kristenhed, som ikke i tilstrækkelig grad agter på og i mange tilfælde slet ikke forstår den profetiske tjeneste.

 

Jeg forventer en tid, hvor den profetiske åndsfyldte menighed må lægge en ny grundvold i det gamle kristne Danmark og på ny forkynde  For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Og jeg forventer en tid hvor denne forkyndelse vil blive stadfæstet med undere og tegn.

This entry was posted in Blog, Nyheder. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Nytår 2016

Vi har nytårsgudstjeneste nytårsdag søndag d. 1. kl. 14.00[:en] 

We have New Years service sunday th. 1. Of January at 2.00 pm.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink. | | Ingen kommentarer »

Kontaktperson

Ring eller send en email til:

Sam Michaelsen

Tlf. 29 86 77 70

E-mail: sam@pinsekirken-esbjerg.dk