Hvem var/er Jesus?

Hvem er Jesus?
Hvordan så han ud? – Hvad lavede han?
Vi ved, fra Bibelen, at Jesus blev født af Maria, og at selve undfangelsen var sket ved Helligånden, som et mirakel.Jesus blev opfostret som en almindelig jødisk dreng i et mindre bysamfund, og han blev tømrer som sin jordiske far Josef.
Først da Jesus var ca. 30 år gammel, begyndte han at virke med mirakler. Ind til da må vi formode at han har udført almindeligt tømrerarbejde for Josef.Lukas evangeliet nævner at Jesus som 12 årig udlægger et skriftsted fra Esajas, til stor forundring for de lærde jøder.
Det var almindeligt at jødiske drengebørn blev grundigt oplært i de jødiske skrifter, men Jesus har som 12 årig en særlig dyb forståelse for skrifternes indhold.Den samlede tid, hvor Jesus udførte sine mirakler, og bredte sin lære, varede ialt ca 3,5 år.
De fleste billeder af Jesus, viser en mand først i trediverne, der har fuldskæg samt et mildt, men dog alligevel alvorligt udtryk i ansigtet.

 

Det er hvad vi tror om Jesus:

Vi tror at Jesus er Guds søn.
At han på mirakuløs vis blev undfanget ved Helligånden i Marias liv.
At hans død på korset var, og stadig er, et offer for synd for dem som tror og tager imod i tro.
At Jesus på den tredie dag, stod op fra de døde, og at han lever idag.
At han stadig gør mirakler i blandt os.
At han vil komme tilbage til jorden for at hente dem som tror på ham.
At vi i al evighed skal være sammen med ham i Himmelen hos Gud.

Share This