I disse dage oplever verden en fjende, der søger at ødelægge og destruere menneskeliv især i mellemøsten, men også i Afrika opleves den militante islamisme, som en trussel mod forskellige menneskegrupper og samfund.

 

Det kalder på en reaktion fra os fra den vestlige verden, der stadig bor under endog meget trygge forhold. Vi kan være med til at støtte de organisationer, der allerede er engagerede i nødhjælpsarbejde i disse områder.

 

Fra en kristen synsvinkel opfattes det som sker også som en åndelige kamp mellem lyset og mørkets magter. Denne fremfærd som f.eks. IS (tidligere ISIS) fremturer med i Iraq i disse dage kan kun betegnes som satanisk inspireret. Jeus sagde på et tidspunkt:

 

Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet, for at de skal have liv og have i overflod.”  Joh. 10:10

 

Det er dette vi oplever som en virkelighed nu. Vi kaldes til bøn og faste i disse dage for at Gud må vende situationen for de forfulgte, og at den militante islamisme må standse. I disse dage udgår der et kald fra mellemøstens kristne til hele verden om at være med i forbøn og engagement, som vi der lever i Danmark kan koble os på.

 

Min tankegang er således: Hvis mine søskende i Irag, Syrien, Afrika eller andre steder hvor mennesker trues på livet står overfor valget enten at konvertere til Islam eller blive myrdet eller som andre, må forlade hus og hjem med meget kort varsel og leve som flygtninge ofte uden mad og drikke, så kan jeg også give afkald på lidt af min magelighed og engagere mig i bøn og faste for disse horrible situationer i disse lande.

 

Jeg oplever også det som sker i mellemøsten som et kald til menigheden i Danmark om at engagere sig endnu stærkere i forbøn for en ny og gennemgribende vækkelse i vort eget land. At dette må blive en anledning til at folk i Danmark ser, at der er en levende Gud, som de må vende sig til.

 

 Jeg søgte iblandt dem efter en retskaffen person, som ville kunne opbygge et forsvar og gå i forbøn for landet, så det ikke skulle ødelægges, men jeg fandt ingen. Ez. 22:30

 

Share This