Hvad er faste?

 

Faste er et overset emne i disse dage. Der er ikke mange menigheder, der praktisere at udråbe bøn og faste. Jeg tror også, at størstedelen af de kristne er forholdsvis ukendt med dette begreb i hvert fald i dets praktiske betydning, selv om det er et centralt emne i Jesu undervisning. Vi havde i januar 2007 en engelsk forkynder, der kom til menigheden til den årlige fælleskirkelige konference, som vi har sammen med 2 andre menigheder i Esbjerg. Han hedder Ian Christensen, og kommer fra en menighed i London. Til vores store overraskelse talte han, gennem alle de 4 møder han havde om faste og dets betydning for vort åndelige liv. Han gav mange eksempler fra hans eget liv på, hvordan han praktiserede dette og hvad betydning det havde for ham. For mange af dem som er kommet til vores menighed i de senere år, var det første gang de hørte en undervisning om at faste, og de var meget begejstrede. Vi var flere i Pinsekirken, som derefter igen fik øjnene op for betydningen af at faste, som en del af den åndelige krigsførelse, vi er kaldede til at involvere os i som menighed. Så det medførte en tid hvor flere begyndte at praktisere dette, fordi de indså det som en nødvendighed for menighedens fremtid og for deres eget åndelige liv.

 

Faste kan egentlig siges ganske kort. Det betyder at du afholder dig fra at spise og evt. drikke i kortere eller længere tid. Hvis det er uden drikke, rådes man kun til at gøre dette i 3 dage. Bibelen giver flere eksempler på mænd og kvinder der fastede. Der er sneget sig en holdning ind blandt mange kristne, at hvis jeg stopper med at se fjernsyn eller spise slik eller afholder mig fra andet som vores materialistiske verden er fuld af i en periode, så faster jeg, men det er ikke den faste Bibelen underviser os om. Prøv at lyt til profeten Daniels ord, som han indleder en af sine faste perioder med. Dan. 10v2  På den tid holdt jeg, Daniel, sorg i tre uger. v3  Jeg spiste ikke lækkert brød, der kom ikke kød og vin i min mund, og jeg salvede mig ikke, før de tre uger var gået.

 

Jeg husker, da jeg var ny i troen, besluttede vi i menigheden i Svendborg ofte at faste fra fredag til søndag. Jeg vidste på det tidspunkt ikke meget om dette, men jeg skulle da være med, og stoppede derfor med både at spise og drikke i 3 dage. Det gik også godt nok, men hvor var det strengt, når jeg søndag morgen, skulle hjælpe min far i stalden med at muge ud hos grisene. At få  kørt trillebøren op på møddingen var lidt af en udfordring. Men nå. Jeg gjorde min første erfaringer med at faste, og det er jeg meget taknemmelig for.

Når jeg faster, gør jeg det for Gud og ikke for mennesker. Dvs. at jeg går ikke og siger det til højre og venstre, men jeg faster for Gud.

Mat. 6v16  Når I faster, må I ikke gå med dyster mine som hyklerne. For de gør deres ansigt ukendeligt, for at det skal være kendeligt for mennesker, at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. v17  Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt, v18  så du ikke faster synligt for mennesker, men for din fader, som er i det skjulte. Og din fader, som ser i det skjulte, skal lønne dig.

Jesus siger, at hyklerne faster som en del af deres åndelige liv, for at vise mennesker hvor åndelige de er, men den slags faste nytter intet, fordi det ikke er det rette motiv der ligger bag, og de har allerede fået deres løn. Fasten i sig selv udretter ikke noget åndeligt, hvis vi ikke går ind i den med det rette motiv. Vi faster for Guds ansigt og Jesus siger så, at Faderen skal lønne os. Der er altså en løn for at faste, som måske ikke altid kan udmåles konkret nu og her, men det er som så meget andet i Guds Rige en investering i tro til Gud.

Det er dog ikke altid nemt at skjule det for mennesker. Vi har ikke alle mulighed for at tage væk og vær alene, men må stadig leve vort daglige liv med de daglige gøremål, som arbejde tjeneste i menighed etc. Udfordre os med.  Derfor kommer vi tit ud for at blive spurgt, når det er spisetid eller der bydes på en kop kaffe. ”Skal du ikke også have noget” og da må vi på en diskret måde pænt sige nej tak. Da vil man også ofte opleve at mennesker, der ikke har åndelig forståelse vil presse én lidt og sige: ”Jo kom nu, du skal da have lidt at spise.” Det viser os vor jordbunden og materialistiske vi er blevet i vort samfund.

 

Hvis vi faster over længere tid kan det også efter en periode ses på vores krop. Kiloene falder af og vi bliver måske lidt indsunket ved kindbenene. Da er det vigtigt, at vi vasker vort ansigt en ekstra gang, som Jesus underviser os om.

 

Praktisk faste.

Først skal det siges, at for at faste skal man være sund og rask. Hvis du tager medicin, så rådfør dig med din læge, inden du indleder en faste.

 

De praktiske retningslinier jeg her giver for faste er nogle jeg selv har praktiseret gennem årene. Oplevelsen af at faste har dog ændret sig, uden jeg dog kan sige hvorfor. Èn forklaring kan være, at jeg er blevet ældre, og har et ekstra fedtdepot siddende på min krop der gør, at jeg har mere at tære af, end da jeg var ung. Derfor synes jeg også, at det er blevet lettere med årene. Jeg havde en periode, at hvis vi blot skulle faste en enkelt dag, blev jeg syg og kastede op inden den første dag var gået. Nu derimod spiser jeg hæftigt lige indtil jeg går ind i fasten, dog med den undtagelse, at jeg stopper med at drikke kaffe et par dage inden. Dog tror jeg nok, at hvis jeg skal give nogle mere generelle retnings linier, kan man med fordel også trappe sit mad forbrug lidt ned et par dage inden, man indleder en faste.

 

Lad os inden vi går videre tale lidt om længden af fasten da det også kan have betydning for min forberedelse. Derfor vil jeg nævne nogle former for faste som jeg selv har stiftet bekendtskab med.

 

  • En dags faste. Det var almindeligt på Jesu tid at faste, derfor siger Jesus også i Mat. 6v16.  Når I faster. Farisæerne fastede regelmæssigt en dag i ugen.
  • 3 dages faste(nævnt i Esters bog kap. 4 vers 16. og her var det også uden at drikke)
  • 1 uge.
  • 21 dage. En faste som Daniel praktiserede i Babylon, da han søgte Herren for Israels børns udfrielse fra Babylon. Dan. 10:2
  • 40 dages faste. Den ultimative faste som Jesus gik ind i, da Helligånden ledte ham ud i ørkenen for at fristes af djævelen. Mat. 4:1-11

 

Det første er én dags faste. Denne form for faste kræver ikke så meget. Hvis du slet ikke er vant til at faste, kan du begynde med det, og du oplever måske, at du bliver sulten, men så kan du trøste dig med at én dag ikke er særlig længe, og det må du kunne stå igennem.

 

3 dages faste er lidt længere, men stadig overskueligt. Du kan her opleve lettere hovedpine alt efter hvordan din nedtrapning med hensyn til mad og drikke har været. Årsagen til dette er at man udskiller affaldsstoffer som kroppen reagerer på.

 

Når vi går op og faster fra 1 uge til 21 dage og måske endog 40 dage, er vi ude på de længere faste perioder. Du vil opdage, at efter de første 3 dage, er det forbavsende let at fortsætte. Du kan endog udføre lettere manuelt arbejde og gå ture, uden det påvirker dig synderligt, dog foregår det i et lavere tempo, end du er vant til. Det er her vigtigt, at du drikker rigeligt med vand. Du kan evt. drikke noget mineralvand, som er tilsat næringssalte eller tynd saftevand. Jeg oplevede selv for nogle år siden, at jeg efter ca 16 dages faste besvimede, en morgen jeg stod op. Da havde jeg kun indtaget postevand i den periode. En anden ting man skal være opmærksom på, er ikke at stå for hurtigt ud af sengen om morgenen, da man kan være svimmel, indtil man kommer op og får drukket.

Jeg tror de fleste sunde og raske mennesker kan faste op til 21 dage. Vil man gå op i en 40 dages faste, skal man mentalt være indstillet på det, og også hele tiden lægge mærke til sin fysiske tilstand. Jeg har selv prøvet at faste i 40 dage, men det var i mine mere unge dage. Jeg ved ikke, om jeg i dag vil være i stand til dette.

 

Generelle ting om faste.

Jeg tror at vi alle med mellemrum bør føje faste til vort dagsprogram i 1-3 dage. Skal vi ud på de lidt længere distancer, tror jeg, at vi skal opleve Helligånden på en speciel måde kalder os til dette. Da er vi mere sikre på, at det ikke er noget vi bare ønsker at præstere, og det derfor bliver en lidt religiøs handling vi udfører. Det er også vigtigt hvis man indleder længere faste perioder, at man ser sin kalender igennem og gør det på tidspunkter, hvor man ikke har så travlt, så der er tid til at bede og søge Herren ekstra, for det er jo det der er formålet med fasten.

En anden ting er, at faste også har nogle positive virkninger på vores fysiske sundhedstilstand. Jeg har fra barndommen af lidt af lettere psoriasis udbrud fra tid til anden, men jeg har også oplevet, at en længere faste periode har gjort, at det forsvandt fra min krop. Jeg har også hørt om en mand som havde ledegigt, fik stoppet udbruddet efter 14 dages læreordineret faste.

 

Dette er en lille indføring i det at faste. Hvis du har yderlige ting som du gerne vil vide er du velkommen til at kontakte mig på mail: om@pinsekirken-esbjerg.dk

Share This