Der kommer mange udtalelser i denne tid fra forskellige dele af den kristne kirke vedrørende regeringens forslag om, at folkekirken skal pålægges at vie homoseksuelle. Man henviser til Guds ord og siger, at Bibelen forbyder den slags, og derfor kan man da ikke pålægge folkekirken dette.

 

Jeg vælger at se på denne sag ud fra en helt anden synsvinkel. Folkekirken har nu i 160 år været forbundet med staten, som er en verdslig myndighed, og det undre mig, at man har kunnet leve med en sådan konstellation. Her må jeg sige, at Bibelen advarer mod et sådant forhold. Man måtte have kunnet forudse, at dette på et tidspunkt ville ende galt. At det ikke har gjort det før nu, er næsten et under. Den samme Bibel, som man bruger til at overbevise ikke troende regeringsmedlemmer om at vielse af homoseksuelle er en dårlig idé, advarer mod i det hele taget at lave en sådan konstellation som folkekirken og staten har levet med i 160 år.

 

2.Kor.6v14  Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? v15  Hvordan kan Kristus og Beliar stemme overens, eller hvordan kan en troende have lod og del med en vantro? v16  Hvilken sammenhæng er der mellem Guds tempel og afguderne? For det er os, der er den levende Guds tempel, som Gud også har sagt: »Jeg vil bo og vandre midt iblandt dem; jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk.« v17  Derfor: »Drag bort fra dem, og skil jer ud, siger Herren, og rør ikke ved noget urent! Så vil jeg tage imod jer, v18  og jeg vil være jeres fader, og I skal være mine sønner og døtre, siger Herren den Almægtige.«

 

Mit syn på kirke er, at det er en forsamling af troende, som i kærlighed til Jesus Kristus lader sig føje ind på Hans legeme, som er menigheden. I menigheden tjener man Jesus med den nådegave, Han har givet én. Til de omkostninger der er forbundet med menighedens drift, betaler man tiende, ligesom der fra Gammel Testamentes tid blev givet tiende til at opretholde Guds hus. Her involverer man ikke staten – men Herren.

 

Opfordringen kan kun være, at alle bibeltro kristne inden for folkekirken forlader denne kirke og danner nye forsamlinger efter Bibelsk mønster og lader de ugudelige gøre med resterne, hvad de vil: Gud selv har fra tidernes morgen været forberedt på denne situation, da han skrev:

 

Johannes Åbenbaring 22v11  Lad den, der øver uret, stadig øve uret,
den, der er tilsølet, stadig søle sig til,
den retfærdige stadig øve retfærdighed,
og den, der er hellig, stadig helliges.«

v12  »Ja, jeg kommer snart, og med mig min løn, for at gengælde enhver, som hans gerning er.

 

Tiden med homoseksuelle vielser fortæller os, at tiden for Jesu genkomst er nær.

 

Mat. 24v37  Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. v38  For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til den dag, da Noa gik ind i arken; v39  og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. 

Share This