For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« Luk. 19:10

 

Baggrunden for det jeg skriver i dag er en lille bemærkning, som jeg læste på Facebook. Dette moderne sociale medie, hvor vi delagtiggør hinanden i, hvad vi går rundt og foretager os, og hvor vi frit kan kommentere på det de andre gør. En af mine venner, som jeg sætter stor pris på, har oplevet nogle ting, som gør at vedkommende ikke længere lever som en troende, men åbent tager afstand fra troen på Jesus. Det påvirker mig meget, og gør mig virkeligt ondt. Derfor, kommer jeg også til at længes efter, at blive mere som Jesus. At være i stand til at møde mennesker, netop lige der, hvor de er i livet.

 

Der ligger utrolig meget i ovenstående inspirerende ord fra Jesus. De er sagt i forbindelse med Jesu møde med Zakæus. Denne tolder, som levede fedt på, at opkræve for meget i skatter og afgifter, og så stikke det i egen lomme. Hans møde med Jesus blev livs forvandlende. Mit eget syn på Jesus og det som inspirere mig. Det som jeg gang på gang må vende tilbage til, er en mand sendt fra Gud, ja som selv er Gud, og som er på en mission. At møde mennesker. Omdrejningspunktet var ikke Ham selv, men de andre, og at gøre sin Faders vilje. Jesus er et forbillede for alle mennesker. At nå dertil, ikke at se sig selv, som midtpunktet i sin egen lille verden, men at en anden er midtpunktet, er at være nået rigtigt langt. Jeg opdager ret hurtigt, at jeg ikke selv er i stand til dette. Jeg må have hjælp fra Gud. Det næste der inspirere mig er, at Jesus kom for at opsøge og frelse. Han fuldførte Guds frelses plan senere på korset, men han brugte sit liv til at opsøge. Derfor er du og jeg også kommet til tro. Han vandrede rundt og mødte mennesker. Han talte sit ord af visdom til mennesker med udgangspunkt i det, de havde behov for at høre. Han helbredte dem der var syge, og han udfriede dem, der var bundet. Jeg tænker derfor på: Hvad er mit mål med livet, og hvad handler min hverdag om. Jesus fuldførte sit mål, da han fra korset råbte: ”Det er fuldbragt” Da gjorde han det muligt, for os alle at få del i hans fuldkomne liv, som blev tilvejebragt ved hans opstandelse fra de døde. Men hvem skal fortsætte hans jordiske tjeneste med at opsøge: Det kan Jesus ikke længere gøre, da han ikke er her, men i himlen. Jeg er her, og du er her. Er vi villige til at gå rundt at opsøge, eller sagt på en anden måde. Er vi villige til at stille os til rådighed, og bede Jesus om at bruge os i den opgave. At opsøge, og så lade ham frelse det, der i dag er fortabt.

Share This